Rose Garden!

  

 

  

 roza2-4.gif pink rose image by lawa2

 

 

 

  

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

 Rose Garden

    Rose of Sharon

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

PINKROSE.jpg ROSE PINK image by Maryanc100

 

 

 

Gods schepping is Zijn schilderij
 
 
 
Gods schepping is Zijn schilderij
 
 
Gods schepping is Zijn schilderij door Hem gesierd met warme kleuren.
Zij toont zich rijk aan u en mij als levend wonderlijk gebeuren.
Het groen der aard het blauw der zee toont ons haar allermooiste tinten.
God voert ons door Zijn wereld mee naar ’t woud van groene terebinten.
 

Gods hand wijst ons op de natuur en toont aan ons de schoonste dieren.

In tinten kleurrijk en zo puur die ’t levend schilderij doen sieren.

God wijst ons naar de hoogste top de bergen met besneeuwde flanken.

Hij neemt ons mee de heuvels op maakt ons attent op vogelklanken.

 

Elkeen die ’t schilderij beziet moet wel in stilt’ verwonderd zwijgen.

Voor wat de Schepper aan hem biedt en wat wij uit Gods hand verkrijgen.

Want rentmeesters zullen wij zijn die aangesteld over Gods gaven.

Getrouw aan Gods gestelde lijn zich richten naar ’s Heren maatstaven.

 

Dit schilderij van Gods palet de arbeid van Zijn Geest Zijn handen.
Daarin heeft Hij ons neergezet verbonden door Zijn liefdebanden.
Hij schonk ons d’ aarde als bezit haar te bewerken te bewonen
. Om van ’t ons aangereikt bezit de Heer de rijke vrucht te tonen.
 
 
Justus van Tricht
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl