Rose Garden!

  

 

  

 roza2-4.gif pink rose image by lawa2

 

 

 

  

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

 Rose Garden

    Rose of Sharon

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

PINKROSE.jpg ROSE PINK image by Maryanc100

 

 

 

 
 
 
 
Schepping
 
Wie raakt niet diep onder de indruk
Van wat God, de Heer geschapen heeft
De mens, de dieren en alles wat leeft
Bloemen, bomen, groot of klein van stuk.

Het is niet te bevatten, Gods grootheid
Dat Hij alles zo wonder mooi heeft gemaakt
Zodat men hier nooit op uitgekeken raakt
Alles getuigt van Zijn grote majesteit.

Lucht en winden, zee en strand
De zon, maan en de sterrenpracht
God, de Schepper heeft dit bedacht
En houdt de wereld nog in stand.

Looft God, de Schepper van ’t heelal
Prijst Hem om zijn wijsheid en macht
Dat Hij de schepping heeft volbracht
Hij die was en is en er altijd wezen zal.

Fedde Nicolai 
 
 
 
Reacties
 
 
 
U bent de Schepper
 
 
U bent de Schepper van
en hemel en aarde.
U hebt alles gemaakt.
Toen U alles Schiep
was alles goed
en volmaakt.
Alle eer en glorie
Aan U
de Almachtige God
 
@Beloved Daughter
Reacties
 
 
De wereld is met kleur gesierd,
 
 
De wereld is met kleur gesierd, rondom zie ik de bloemen bloeien. Het levensfeest wordt blij gevierd, door al wat leeft en ik zie groeien. De jonge lammeren wit gewold, die huppelend in de weide dartelen. En in het water wordt gedold, door eenden die daar vrolijk spartelen.

Een wereld vol veelkeurigheid, ontrolt verrassend voor mijn ogen. Ook door de vogels wordt bereidt, een loflied aan God in de hoge. Instemmend zing ik met hen mee, genietend van de mooie dingen. Rivieren, bergen, meer en zee, al ’t schoons waar God mee laat omringen.

De schepping toont haar volle pracht, met steeds weer wisselende beelden. Zo schitterend door God bedacht, een wereld met bijzondere weelde. Die als een kleurig weids tapijt, mij in haar vreugde mee laat delen. Door God de Schepper wordt bereidt. en die ook gaarne schenkt aan velen.
 
 
Justus van Tricht
 
Reacties
 
 
 
 
Voleinding
 
Uit niets van niets in aardedonker
nog geen zon, geen stergeflonker,
kwam uw Woord.
Iets als een stem:
er zij licht voortaan, zo klonk er,
en daar wérd licht:
schichten, vonken, brachten leven voort
uit Hem

die al met al
voorbij het lijden
aan het einde van de tijden
met zijn Woord zal komen ooit.
Die het licht bleven verbeiden zien dat wat de Schriften zeiden
door zijn lichtglans wordt voltooid.
 
 
Adri Kortekaas
 
 

Reacties
 
 
 
Gods schepping is Zijn schilderij
 
 
Gods schepping is Zijn schilderij door Hem gesierd met warme kleuren.
Zij toont zich rijk aan u en mij als levend wonderlijk gebeuren.
Het groen der aard het blauw der zee toont ons haar allermooiste tinten.
God voert ons door Zijn wereld mee naar ’t woud van groene terebinten.
 

Gods hand wijst ons op de natuur en toont aan ons de schoonste dieren.

In tinten kleurrijk en zo puur die ’t levend schilderij doen sieren.

God wijst ons naar de hoogste top de bergen met besneeuwde flanken.

Hij neemt ons mee de heuvels op maakt ons attent op vogelklanken.

 

Elkeen die ’t schilderij beziet moet wel in stilt’ verwonderd zwijgen.

Voor wat de Schepper aan hem biedt en wat wij uit Gods hand verkrijgen.

Want rentmeesters zullen wij zijn die aangesteld over Gods gaven.

Getrouw aan Gods gestelde lijn zich richten naar ’s Heren maatstaven.

 

Dit schilderij van Gods palet de arbeid van Zijn Geest Zijn handen.
Daarin heeft Hij ons neergezet verbonden door Zijn liefdebanden.
Hij schonk ons d’ aarde als bezit haar te bewerken te bewonen
. Om van ’t ons aangereikt bezit de Heer de rijke vrucht te tonen.
 
 
Justus van Tricht
 
Reacties
 
 
De schepping spreekt van Gods bestaan,
 
 
De schepping spreekt van Gods bestaan,
zo onweerstaanbaar in haar uiten.
Daar blijkt niet aan voorbij te gaan,
ik moet wel tot geloof besluiten.
Want alle dingen zon en maan,
de aarde en wie daarop wonen.
Getuigen wat God heeft gedaan,
wat Hij ons door Zijn woord blijft tonen.
 

De zon en maan zorgen voor ’t licht,

zij zijn de wachters van de tijden.

Die God voor ons heeft opgericht,

en elke dag ons weer verblijden.

In ’t duister laat God ons nooit gaan,

daar blijft Hij speciaal voor zorgen.

Hij bracht ze aan de hemel aan,

de maan voor ’s nachts, de zon voor ’s morgens.

 

De sterren aan het firmament,

het uitspansel met zijn planeten.

Maken Gods grootheid ons bekend,

wat van Zijn almacht ons laat weten.

De vele dieren op het veld,

verscheidenheid aan groen en bloemen.

Alles wat van Gods liefd’ vertelt,

dat met de mens Gods naam zal roemen.

 

Er kan geen spoor van twijfel zijn,
God blijkt van alles de ontwerper. 
Hij weefde ’t scheppingskleed zo fijn,
dat ervaar ik dagelijks scherper.
De aard’ de zee al wat God schiep,
getuigen van Zijn wonderdaden.
Ja al wat God tot leven riep,
mag zich in zorg en liefde baden.
 
 
Justus van Tricht
 
Reacties
 
 
 
 
 
Scheppingswonder
 
 
Ruisen door kruinen van ritselend blad
in stroming zo ijl en doorzichtig
als adem dat nauwelijks het gras beroert
en zachtjes rimpelt over het water
langs machtige stammen van bomen strijkt
de bloemen op hun tere stelen doet wiegen.
 
Ik voel me in een tuin vol liefde en kleur
kan enkel van deze schoonheid genieten
verwonder mij over de veelheid aan geur
en in stilte vouw ik mijn handen in gebed
in een schepping waar zoveel liefde bloeit
en door Gods adem wordt onderhouden.
 
Waarom zijn wij mensen dan niet bereid
van die schoonheid en van elkaar te houden?

 

 

door: Egbert Jan van der Scheer
 
Reacties
 
 
 
 
Schepping
 
 
De aarde duister,
daarboven zweefde Gods Geest.
Zo is het geweest,
dat Zijn glorie en luister,
maakte tot een scheppingsfeest.
 

En de eerste dag,

schiep God dag en nacht op aard,

heeft daarin bewaard,

de glans van Zijn lieve lach

en rust aan de nacht gepaard.

 

En de tweede dag,

blies God Zijn adem op aard,

zodat onbezwaard,

hemel boven aarde lag,

al in vrede is bewaard.

 

Door Gods ademtocht,

ontkiemde jong groen leven,

al om te geven,

wat Gods oog zo teder zocht,

in Zijn lieflijk gegeven.

 

God bemerkte toen,

dat zon en maan tezamen,

tot tijden kwamen,

samen vormend een “seizoen”,

Hij gaf hen allen namen.

 

Wateren nog dood,

God schiep daarin vissen,

kon niet vergissen,

dat Hij al eeuwen omsloot,

in Ichtus vrê beslissen.

 

Vogels in de lucht,

Hij heeft hen van stem voorzien en kleuren,

misschien vreugd te uiten in hun vlucht

en hun pracht te laten zien.

 

De aard vol dieren,

alle beesten groot en klein,

Hij wilde er zijn,

om met hen feest te vieren,

op een aarde, puur en rein.

 

Aan het eind schiep God, de mens,

naar Zijn evenbeeld, in liefde bedeeld,

werd hij beschikt door Gods lot,

In Edens tuin ingedeeld.

 

De zevende dag, God rust van Zijn scheppingswerk,
geeft die dag Zijn merk,
opdat men na zesde dag,
rust van zwaar dagelijks werk
 
 
Egbert Jan van de Scheer
 
Reacties
 
 
 
 
Schepping
 
 
mooie vlinder, met je vleugels van satijn,
wie zal toch je maker zijn?
Maar ach, dat weten we wel,
al wat groeit en bloeit,
dat buiten speelt en stoeit,
dat kwam allemaal tot stand,
door Gods scheppende hand.
Wij mogen er van genieten,
van vogels, vlinders,bloemen, die mooie margrieten.
Het is eigenlijk heel bijzonder,
ja, de schepping blijft een heel groot wonder.
 
Onbekend
 
 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl