Rose Garden!

  

 

  

 roza2-4.gif pink rose image by lawa2

 

 

 

  

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

 Rose Garden

    Rose of Sharon

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

PINKROSE.jpg ROSE PINK image by Maryanc100

 

 

 

 
 
Met bloemenpracht heeft God gesierd
 
 
Met bloemenpracht heeft God gesierd het oppervlak der aarde. Wat elke dag Zijn glorie viert en dat kleurrijk verklaarde. Geheel Gods schepping zingt het lied voor Hem in lof verheven. Voor alles wat de Schepper biedt aan rijkdom en aan leven.

Wij zien de dieren in het veld de vogels in de bomen. De kleuren ons voor 't oog gesteld ons overal omzomen. Hoe mooi en weids is de natuur zover wij kunnen kijken. Dat in elk jaargetij zo puur haar schoonheid ons laat blijken.

De grote oceaan, de zee die ook van vreugde bruisen. Zij jubelen al ruisend mee wanneer wij hen doorkruisen. Zo wordt verbonden elke stem in 't lied tot God ter ere. Om lovende en prijzend Hem. al dankend Hem te eren.
 
 
Justus van Tricht
 
 
Reacties
 
 
 
 
 
Eens zal de nieuwe lente komen
 
 
Eens zal de nieuwe lente komen waarop de eeuwige zomer volgt. De werkelijkheid van onze dromen wordt in Gods koninkrijk vervolgt. De schepping ligt thans nog te zuchten onder verkeerd rentmeesterschap. Dat d’ aard van mensen heeft te duchten want niemand zet de juiste stap.

Gods hart met d’ aarde zeer bewogen ziet wat gebeurt angstvallig aan. De Heer krijgt tranen in Zijn ogen om wat de aard wordt aangedaan. Maar God Hij kan het tij niet keren de mens heeft zijn verantwoordelijkheid. Om van zijn handelen te leren ook al verkrijgt hij eenmaal spijt.

God ziet Zijn schepping stil verkwijnen de aarde geeft een duidelijk signaal. Dat er teveel is aan ’t verdwijnen ten koste van ons allemaal. Toch schudt God steeds weer mensen wakker en hoopt dat zij Hem gaan verstaan. De wereld wordt straks dodenakker als alles zo maar door blijft gaan.

Hij houdt Zijn woord voor aan ons mensen, voer toch Mijn opdracht eindelijk uit. Voldoe eens eindelijk aan Mijn wensen en neem nu eens dat wijs besluit. Die heel de Schepping kan bevrijden van ’t kwaad dat haar wordt aangericht. En mens en aarde samen lijden ga mensheid wandelen in Mijn licht.
 
 
Justus van Tricht
 
Reacties
 
 
De wereld is met kleur gesierd,
 
 
De wereld is met kleur gesierd, rondom zie ik de bloemen bloeien. Het levensfeest wordt blij gevierd, door al wat leeft en ik zie groeien. De jonge lammeren wit gewold, die huppelend in de weide dartelen. En in het water wordt gedold, door eenden die daar vrolijk spartelen.

Een wereld vol veelkeurigheid, ontrolt verrassend voor mijn ogen. Ook door de vogels wordt bereidt, een loflied aan God in de hoge. Instemmend zing ik met hen mee, genietend van de mooie dingen. Rivieren, bergen, meer en zee, al ’t schoons waar God mee laat omringen.

De schepping toont haar volle pracht, met steeds weer wisselende beelden. Zo schitterend door God bedacht, een wereld met bijzondere weelde. Die als een kleurig weids tapijt, mij in haar vreugde mee laat delen. Door God de Schepper wordt bereidt. en die ook gaarne schenkt aan velen.
 
 
Justus van Tricht
 
Reacties
 
 
 
Gods schepping is Zijn schilderij
 
 
Gods schepping is Zijn schilderij door Hem gesierd met warme kleuren.
Zij toont zich rijk aan u en mij als levend wonderlijk gebeuren.
Het groen der aard het blauw der zee toont ons haar allermooiste tinten.
God voert ons door Zijn wereld mee naar ’t woud van groene terebinten.
 

Gods hand wijst ons op de natuur en toont aan ons de schoonste dieren.

In tinten kleurrijk en zo puur die ’t levend schilderij doen sieren.

God wijst ons naar de hoogste top de bergen met besneeuwde flanken.

Hij neemt ons mee de heuvels op maakt ons attent op vogelklanken.

 

Elkeen die ’t schilderij beziet moet wel in stilt’ verwonderd zwijgen.

Voor wat de Schepper aan hem biedt en wat wij uit Gods hand verkrijgen.

Want rentmeesters zullen wij zijn die aangesteld over Gods gaven.

Getrouw aan Gods gestelde lijn zich richten naar ’s Heren maatstaven.

 

Dit schilderij van Gods palet de arbeid van Zijn Geest Zijn handen.
Daarin heeft Hij ons neergezet verbonden door Zijn liefdebanden.
Hij schonk ons d’ aarde als bezit haar te bewerken te bewonen
. Om van ’t ons aangereikt bezit de Heer de rijke vrucht te tonen.
 
 
Justus van Tricht
 
Reacties
 
 
De schepping spreekt van Gods bestaan,
 
 
De schepping spreekt van Gods bestaan,
zo onweerstaanbaar in haar uiten.
Daar blijkt niet aan voorbij te gaan,
ik moet wel tot geloof besluiten.
Want alle dingen zon en maan,
de aarde en wie daarop wonen.
Getuigen wat God heeft gedaan,
wat Hij ons door Zijn woord blijft tonen.
 

De zon en maan zorgen voor ’t licht,

zij zijn de wachters van de tijden.

Die God voor ons heeft opgericht,

en elke dag ons weer verblijden.

In ’t duister laat God ons nooit gaan,

daar blijft Hij speciaal voor zorgen.

Hij bracht ze aan de hemel aan,

de maan voor ’s nachts, de zon voor ’s morgens.

 

De sterren aan het firmament,

het uitspansel met zijn planeten.

Maken Gods grootheid ons bekend,

wat van Zijn almacht ons laat weten.

De vele dieren op het veld,

verscheidenheid aan groen en bloemen.

Alles wat van Gods liefd’ vertelt,

dat met de mens Gods naam zal roemen.

 

Er kan geen spoor van twijfel zijn,
God blijkt van alles de ontwerper. 
Hij weefde ’t scheppingskleed zo fijn,
dat ervaar ik dagelijks scherper.
De aard’ de zee al wat God schiep,
getuigen van Zijn wonderdaden.
Ja al wat God tot leven riep,
mag zich in zorg en liefde baden.
 
 
Justus van Tricht
 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl