Rose Garden!

  

 

  

 roza2-4.gif pink rose image by lawa2

 

 

 

  

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

 Rose Garden

    Rose of Sharon

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

PINKROSE.jpg ROSE PINK image by Maryanc100

 

 

 

 
 
 
 
Levensbron
 
Onder hoge eiken stroomt hij helder
en klaar meanderend in vrede, rust verwekkend
traag stromend eigen koers en oevers trekkend
door weidse landerijen en langs beemd aldaar

geeft cachet aan strakke polderlijnen en sloten
als in een oud natuurlijk schoonheidverweer
dat geeft heimwee naar kort verleden weer
wat in een generatie lang de mens is ontschoten

toch steeds stroomt hij door en houdt zijn schoon
blijft in takt en zuiverheid zijn bewaring
heeft in vrije loop zijn bedding als is gewoon

voor rust en vrede een natuurlijke besparing
schaft aan mens en dier verkwikkend loon
is als levensbron een openbaring.
 
 
 Egbert Jan van der ScheerReacties
 
 
 
 
Avondschemer
 
 
Warmte gloeit nog na op mijn terras
terwijl op het gazon de kleinkinderen spelen
de hond zich door late zonnestraal laat strelen
de vissen spartelen door de vijverplas.

Gestaag neigt de zon zich ter kimme kleurt in het westen
de horizon reeds rood uit majestueuze eik
klinkt nu de eerste noot van de nachtegaal als schone hymne.

Ik zit daar en geniet van natuur en kinderen tegenpoligheid
waar rumoer en rust elkaar vinden
verantwoordelijkheid en verplichting zich ontbinden

bezorgdheid en plezier elkander niet verhinderen
dat het genot na deze dag vol zonneschijn
weer een waar feestelijk vreugdfestijn kan zijn.
 
 
 Egbert Jan van der ScheerReacties
 
Genesis
 
 
Hij scheidde licht en duister.
Noemde het dag en nacht.
De glorie van Zijn luister,
werd hier tentoon gebracht.
 

Hij spande heel het firmament,

over Zijn ganse aarde heen.

Zodat iedereen herkent,

Zijn macht door licht en donker heen.

 

Hij scheidde land en water,

bekleedde ’t land met groen,

schiep daarop bomen later.

Hij zou nu niet anders doen.

 

Hij wilde licht doen klaren,

de maan ’s nachts, de zon bij dag,

scheiden dagen, maanden, jaren,

zo Hij ’t met blijdschap overzag.

 

Hij liet de zeeën leven.

De lucht bekleedde Hij met veer en zang,

hun stemmen heeft Hij hen gegeven,

muziek, een eeuwigheid lang.

 

Hij schiep de dieren op het veld.

Ze krioelden door de bossen.

En allen heeft Hij hen geteld.

Gaf vogels nesten, holen de vossen.

 

Ook schiep Hij – ter Zijner eer –

de mens naar Zíjn gelijkenis,

die zou heersen naar Zíjn eer.

Dus, op aarde Zijn díénaar is.

 

En de zevende dag nam God rust,
van al Zijn scheppingsdaden
Hij overzag het, ’t was een lust.
Dat alle schepselen Hem loofden en aanbaden
 
 
Egbert Jan van de Scheer
 
Reacties
 
 
 
 
 
Scheppingswonder
 
 
Ruisen door kruinen van ritselend blad
in stroming zo ijl en doorzichtig
als adem dat nauwelijks het gras beroert
en zachtjes rimpelt over het water
langs machtige stammen van bomen strijkt
de bloemen op hun tere stelen doet wiegen.
 
Ik voel me in een tuin vol liefde en kleur
kan enkel van deze schoonheid genieten
verwonder mij over de veelheid aan geur
en in stilte vouw ik mijn handen in gebed
in een schepping waar zoveel liefde bloeit
en door Gods adem wordt onderhouden.
 
Waarom zijn wij mensen dan niet bereid
van die schoonheid en van elkaar te houden?

 

 

door: Egbert Jan van der Scheer
 
Reacties
 
 
 
 
Schepping
 
 
De aarde duister,
daarboven zweefde Gods Geest.
Zo is het geweest,
dat Zijn glorie en luister,
maakte tot een scheppingsfeest.
 

En de eerste dag,

schiep God dag en nacht op aard,

heeft daarin bewaard,

de glans van Zijn lieve lach

en rust aan de nacht gepaard.

 

En de tweede dag,

blies God Zijn adem op aard,

zodat onbezwaard,

hemel boven aarde lag,

al in vrede is bewaard.

 

Door Gods ademtocht,

ontkiemde jong groen leven,

al om te geven,

wat Gods oog zo teder zocht,

in Zijn lieflijk gegeven.

 

God bemerkte toen,

dat zon en maan tezamen,

tot tijden kwamen,

samen vormend een “seizoen”,

Hij gaf hen allen namen.

 

Wateren nog dood,

God schiep daarin vissen,

kon niet vergissen,

dat Hij al eeuwen omsloot,

in Ichtus vrê beslissen.

 

Vogels in de lucht,

Hij heeft hen van stem voorzien en kleuren,

misschien vreugd te uiten in hun vlucht

en hun pracht te laten zien.

 

De aard vol dieren,

alle beesten groot en klein,

Hij wilde er zijn,

om met hen feest te vieren,

op een aarde, puur en rein.

 

Aan het eind schiep God, de mens,

naar Zijn evenbeeld, in liefde bedeeld,

werd hij beschikt door Gods lot,

In Edens tuin ingedeeld.

 

De zevende dag, God rust van Zijn scheppingswerk,
geeft die dag Zijn merk,
opdat men na zesde dag,
rust van zwaar dagelijks werk
 
 
Egbert Jan van de Scheer
 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl