Rose Garden!

  

 

  

 roza2-4.gif pink rose image by lawa2

 

 

 

  

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

 Rose Garden

    Rose of Sharon

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

PINKROSE.jpg ROSE PINK image by Maryanc100

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liefde
  
Ik hoor God spreken,
over Zijn liefde voor mij.
in elke bloem die bloeit,
een vogel die zingt zo blij.

Zachte handen die mij strelen,
als Hij langskomt in de avondwind.
Om het fijne koren te wiegen,
de ogen van bloemen verbindt.

En in 't kloppen van Zijn hart,
ervaar ik `t ritme van Zijn liefde.
Ik hoor zachtjes zijn stem,
voor mij die Hem eens griefde.

God houd van mij en is verliefd,
alles van Hem is een gave.
en elke gave van Zijn woord,
is waarin ik mij laafde.

zachtjes hoor ik God spreken,
over Zijn liefde voor mij.
In bomen die lieflijk wiegen,
door `t ruisen van de wind,
voel ik me vrij.
 
Schrijver: cobie wolthuis
 
 
 
Reacties
 
 
 
 
 
 
 
Gifg151.gif image by riaRIJKERS2
 
 
 
Geniet van je leven
 
  
Loop naar buiten en kijk naar de natuur, kijk in de lucht.
Kijk in het rond en geniet van je leven.
Je leeft voor jezelf.
Ooit zal het stoppen, en ooit ben je weg.
 Denk aan de mooie tijden en hoe de dingen geworden zijn zoals ze zijn.
Denk aan wat je bereikt hebt in je leven en geniet,
geniet van de momenten dat he alleen bent, alleen bent, met niemand om je heen.
Je eigen gedachten en je eigen mening.
Je bent zoals je bent en zoals je hoort te zijn.
Leer te genieten van je leven, leef van dag tot dag.
Ooit... ooit zal het de laatste zijn.
 
Bron: onbekend
Reacties
 
 
 
 
The Garden Path 

Let's stroll along a garden path
And just enjoy the day
No thoughts or worries fill our minds
We'll just wander on our way....


Forget about life's problems
You'll see that they will keep
Just walk with me a little ways
Nature's blessings we will reap.

Let's find some joy in little things
We'll talk of nothing much
Just wander down the garden path
Sweet flowers we shall touch.

We'll find a spot to sit awhile
And watch the clouds float by
We'll listen to the song of birds
And sigh a pleasant sigh.

When at last the day is over
And home now we must go
Take the memory along with you
For the days you're feeling low.

~ Charlotte Anselmo ~
Reacties

 

 

Late Summer artist Lene Alston Casey 20x26

 

 His hands in mine

 In my younger, long ago days

I ran in the fields of my youth
Playing in the rays of the sunshine
It was there I know, in my heart The Lord placed...
His hands in mine

Not long ago...
Carrying my tackle and pole
Walking through the woods of my innocence
Looking for the pond that glittered and shined
Of crystal waters fished so long ago
We sat together near the waters edge
As He placed...
His hands in mine

Just yesterday...
We walked the meadow together
Watching the deer graze on clover so sweet
Like candy held before my inner childs eyes
His inspiration and gift, I found devine
As He placed...
His hands in mine

Someday...
As we make new memories...
beyond the crystal shores
In all the beauty and glory to shine
Like a baby... I'll take my first steps, again
As the Lord places...
His hands in mine

By Brenda Conley (c) 2003

 

Willow Park Lake artist TC Chiu 22x28

 

 

Reacties

 

 

 

 

Als ik maar weet

 

Als ik maar weet dat in dit moeilijk leven

Ik met mijn zorgen nooit alleen zal staan

Dat al mijn schulden en zonde is vergeven

en dat ik altijd naar U toe mag gaan

 

Als ik maar weet dat niets mij ooit zal scheiden

van uwe trouw en van uw liefde Heer

Dat U mij zorgzaam aan uw hand zal leiden

opdat ik mijn nite nodelaas bezeer

 

Als ik maar weet, o Heer,

dat ik mijn zorgen in mijn verdriet,

mijn moeite en mijn pijn

altijd uw grote liefde ligt verborgen

zodat ik ondanks alles blij kan zijn

 

Als ik maar weet dat in mijn laatste dagen

als ik misschien niet eens meer bidden kan

de Geest voor mij om hulp en steun zal vragen

zodat ik rust zal hebben Heer, ook dan Mijn kind,

 

Je weet toch wel dat in dit leven je nooit Mijn steun,

Mijn liefde heb ontbeerd!

Mijn vader heeft ook jou aan mij gegeven

 Je naam staat in mijn handen gegraveerd

 

Br. van Staaveren  

Reacties

 

 

 

 

 

Eens komt er een tijd

 

Eens komt er een tijd dat wij zullen gaan

En zullem wij voor een grote witte troon staan

De leugen, de waarheid is gedaan

Het oordeel zal komen als wij daar staan

Van wat wij hier op aarde hebben gedaan.

Grote en kleinen zullen daar staan

En de boeken zullen worden open gedaan

Wie is geschreven in het boek des levens

mag Gods Koninkrijk binnengaan

God is waardig Zijn oordelen zijn altijd rechtvaardig

Wees bereid voor die tijd

Als Hij komt voor zijn Bruid

"Niemand weet wanneer die dag

en dat moment zullen aanbreken,

ook de hemelse engelen en de Zoon niet,

alleen de Vader weet het."

"Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn,

van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten.

Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien,

zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten."

"Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt."

 

(Matteüs 24:36, 40-42)

Reacties

 

 

 

De klaproos

 

De klaproos groeit in 't woeste zand,

naast een fabriek vol uitstoot.

Met glans met pracht en zwarte rand,

de rest op 't gras na is al dood.

De klaproos groeit als uitverkoren,

in 't Goddelijk licht van de natuur.

Maar ook zijn blaadjes gaan verloren,

zichzelf al zaaiend op den duur.

Verlossing door Gods licht ontstoken,

ook in die barre woeste grond

Een roos in Bethlehem ontloken,

waar menigeen het Kindeke vond.

God Zoon groeit op als uitverkoren,

in 't Goddelijk licht van de natuur.

De Zaligmaker ons geboren,

Zichzelf al zaaiend op den duur.

 

onbekend

Reacties

 

 

 

 

Bloemetje

 

Een bloemetje mooi van kleur fijn van geur.

Een bloemetje maakt vaak blij en geeft ook troost.

Je hebt ze in alle soorten en kleuren met fijne geuren en mooie vormen.

Zij verkondigen Gods Lof zonder maar wat te zeggen.

Een bloemetje, geeft aandacht aandacht voor elkaar.

Denken aan anderen die het moeilijk hebben en zeggen: ik denk aan je.

Een bloem maakt zich geen zorgen om wat hij aan zal doen.

Een bloem maakt zich niet druk om wat hij eten zal.

Er wordt gezorgd voor de bloem en krijgt zijn eten en drinken op tijd.

Laten wij ook leren om niet bezorgd te zijn en onze handen in die van God te leggen.

Hij zorgt voor jou

Hij houdt van jou

Hij is blij met je

Je bent een Parel in Zijn Hand.

Kunnen wij net zoals de bloem onze handen opheffen

in dankzegging en lofprijs tot God onze Heer.

 

onbekend 
Reacties

 

 

 

 

 

 

Al zou de vijgeboom niet bloeien,

 

Al zou de vijgeboom niet bloeien,

geen opbrengst aan de wijnstok zijn,

toch zal mijn beker overvloeien

want Jezus schenkt mij vreugdewijn.

Al draagt ook de olijf geen vruchten

ontbreekt het koren op het veld,

met Hem heb ik geen kwaad te duchten

die zelfs mijn hoofhaar heeft geteld.

Al loopt geen schaap meer in de weide

en staat geen rund meer in de stal

toch zal ik mij in Hem verblijden,

die is, die was en komen zal.

Hij maakt mijn voeten als der hinden,

zodat ik op mijn hoogten treed,

'k Zal mij aan Zijn beloften binden,

en word met Zijn gezag bekleed.

Al kwellen ziekten, zorgen, machten,

ik zal hen met Gods woord verslaan.

Ik blijf Zijn beeld in mij verwachten,

al klaagt de boze mij ook aan.

Nochtans, ja nochtans zal ik juichen:

de Here Here is mijn kracht,

en ied're vijand zal zich buigen voor Hem

die alles heeft volbracht

 

onbekend

Reacties

 

 

 

Ik ga op zoek naar Hem

 

Ik ga op zoek naar Hem

Naar de poort die mij verder leidt in Hem

Naar de Redder van mijn ziel

Naar mijn eeuwige Vader

Ik ga Hem vinden

Mijn Geliefde, Toekomstige Bruid

Ik ga Hem leren liefhebben

De onrust neemt toe in mijn hart

Mijn gedachten zeggen: Zet de tv aan

Mijn hart zegt: Vind de rust in Hem

 

Met heel m’n hart probeer ik

Met heel mijn hart schreeuwt en verlangt naar Hem  

En nu staat Hij daar mijn verlangen,

Mijn Bruid waar ik uitverkoren voor ben,

Jehova Jireh, mijn geneesheer en bevrijder

Die mijn liefde toekomt,

Ik ga Hem leren liefhebben en wil Hem dienen

Ik wil zijn hartenklop leren kennen,

Ik wil heilig leven voor Hem,

Ik wil Hem alleen!

 
@Silvana Schasfoort http://mercy.pimpblog.nl/
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl